Despre ISO 29990:2010
Standardul pentru Servicii de educatie non-formala si formare profesionala

La data de 30 august 2010, International Organization of Standardization a publicat standardul ISO 29990, acesta fiind primul standard elaborat de comitetul tehnic ISO / TC 232 - "Servicii de educatie non-formala si formare profesionala". Pana la data acestei informari, ASRO nu a preluat inca acest standard, deci, nu il vom putea achizitiona ca standard romanesc.

ISO 29990:2010 este primul standard elaborat de comitetul tehnic ISO / TC 232, Servicii de educatie non-formala si formare profesionala.

Standardul ISO 29990 specifica cerințele de baza pentru furnizorii de servicii de instruire in educația non-formala și formare profesionala.
Obiectivul acestui Standard Internațional este de a oferi un model generic pentru practica profesionala de calitate și performanța, precum și o referința comuna atat pentru furnizorii de servicii de instruire cat și pentru clienții acestora in proiectarea, dezvoltarea și furnizarea de educație non-formala, instruire și dezvoltare profesionala.

pentru furnizorii de formare profesionala

ISO 29990:2010 este primul standard pentru furnizorii de formare profesionala, valabil la nivel international.

Avantajele pentru furnizorii de servicii de instruire / educatie sunt:

bullet

transparenta serviciilor proprii,

bullet

compatibilitate internationala si

bullet

derularea activitaților conform principiilor calitatii.

Standardul se adreseaza tuturor tipurilor de furnizori de servicii de educatie, instruire, formare: de la formatori independenti si furnizorii de seminarii de instruire, la organizații de educatie in forma continua, pe baza de cursuri si programe de invațamant și de formare profesionala, pana la universitați.

Elementele de baza ale standardului

bullet

Asigurarea calitatii si eficacitatii educatiei sau a formarii;

bullet

Imbunatatirea transferului de cunostinte;

bullet

Cresterea transparentei si comparabilitatii gamei de servicii de invatare oferite.


Standardul are unele caracteristici comune cu alte standarde in domeniul sistemelor de management, in special cu ISO 9001:2008.

Acest standard iși propune sa creeze un model de calitate general pentru servicii de invațare si in acelasi timp, acționeaza ca o referința comuna pentru LSP (Furnizor de Servicii de Instruire, trad. Learning Service Provider) și clienții acestora atat pentru planificarea, dezvoltarea și punerea in aplicare a educației și invațamantului continuu, cat și pentru promovarea dezvoltarii personale.


Consideratii generale asupra standardului ISO 29990

Standardul urmeaza o structura liniara pentru a se asigura faptul ca implementarea sa va conduce la o imbunatațire continua.

Scopul final al standardului este asigurarea implementarii unor programe si procese practice de inalta calitate, in cadrul proceselor de invatare, instruire, formare.

Punctul de plecare pentru dezvoltarea ofertelor de educație este de a determina nevoile specifice de invatare (instruire) ale persoanelor (indivizilor) si companiilor.

La proiectarea serviciilor de invațare, trebuie gasite metode și instrumente adecvate, iar responsabilitațile specifice ale cursantului și ale lectorului (profesorului) trebuie sa fie definite. De asemenea, este important sa se identifice instrumente pentru susținerea și supravegherea transferului cunostinte in procesul de invatare. Curriculum-ul trebuie sa ia in considerare ideile moderne de invațare, metodele de promovare a proceselor individuale de invațare și forme flexibile de invațare.

In cadrul procesului de furnizare a serviciilor de invatare, instruire, formare, este foarte important sa se tina cont de cursanti, de informarea si orientarea acestora pentru a avea rezultate de succes la final.

Resursele implicate si mediul de invatare trebuie sa fie adecvate pentru a indeplini obiectivele procesului de invatare, instruire.

Monitorizarea este folosita pentru a compara factorii de succes definiti in mod clar (indicatori de performanta ai procesului), rezultatele de invatare si feedback-ul de la cursanti si de la alte parti interesate. Acesta este baza pentru evaluarea si imbunatatirea continua a serviciilor de invatare.

Iata cum, din cele prezentate mai-sus, putem sa observam caracteristicile comune cu standardele din domeniul Sistemelor de Management, in special cu ISO 9001:2008.

ISO 29990 Abordarea bazata pe proces

Ciclul de „Abordare bazata pe proces” a serviciilor de invatare, instruire, formare

Caracteristicile principale ale ISO 29990, sunt:

  Procesele de baza, ce fac obiectul standardului sunt cele specifice serviciilor de instruire, educatie, invatare;

  Standardul consideră calitatea serviciilor furnizate de către LSP (furnizor de servicii de instruire) punând accentul pe procesele inter-dependente de identificare, intelegere, indrumare si mentinere;

  "Participarea" este o componenta esentiala. Acesta se aplica in primul rand personalului furnizorului de servicii de instruire - invatare, dar include si participarea activa a cursantilor si altor parti interesate;

  Monitorizarea (prin intermediul mecanismelor de feed-back) este extinsa cu evaluari ale instruirii, evaluari ale serviciului de instruire si ale competentelor furnizorului de servicii (LSP);

  O cerinta importanta a standardului este transmiterea, menținerea, dezvoltarea și evaluarea competențelor personalului si asociatilor furnizorului de servicii de instruire (LSP);

  Standardul ofera o flexibilitate suficienta pentru ca fiecare furnizor de servicii de instruire, invatare (LSP) sa poata face ajustarile necesare in functie de nevoile proprii, de criterii si cerinte suplimentare de calitate.

Important:

Denumirea standardului ISO 29990:2010 este "Servicii de educatie non-formala si formare profesionala – Cerinte de baza pentru furnizorii de servicii"
ceea ce inseamna ca standardul ISO 29990:2010 este destinat certificarii, deci furnizorii de servicii de educatie, instruire, formare pot obtine certificarea conform ISO 29990:2010.

Quality Webinars

Organizam in mod constant webinarii avand ca teme standardele ISO si Sistemele de Management ...

detalii aici ...

Avantajele certificarii ISO

„Certificarea ISO 9001” reprezinta o apreciere a calitatii actului managerial, a bunelor practici din organizatie, a orientarii organizatiei in directia calitatii.

detalii aici ...

Sisteme de Management

Intelegerea complexitatii sistemului este esentiala pentru realizarea unei conduceri efective si eficiente a organizatiei / companiei.

detalii aici ...

Etapele consultantei

... parcurgerea acestor etape este una dintre conditiile necesare pentru a asigura obtinerea unui Sistem de Management adaptat nevoilor si structurii organizatiei / companiei respective ...

detalii aici ...

Modele documente SMC

Care este metoda optima pentru a avea documentatia SMC proprie cu "costuri minime" ?
Cum sa minimizati cheltuielile legate de obtinerea certificatului ?

detalii aici ...

Oferta Kit-uri Documente SMC

Principalele kit-uri continand documente SMC necesare oricarei organizatii pentru finalizarea actiunii de proiectare si documentare a Sistemului de Management al Calitatii propriu !

detalii aici ...

Descrierea Kit-urilor Documente SMC

Prezentare seturi documente SMC - Manualul Calitatii, Anexe, Proceduri, Formulare

detalii aici ...

e-Newsletter

Noutati, stiri, articole in domeniul Sistemelor de Management si al conformitatii acestora cu standardele internationale.
Abonati-va aici ...

Follow us !